Rusya Oturum İzni

Rusya Oturum İzni

Rusya Oturum İzni Nasıl Alınmaktadır?

T.C. vatandaşlarının oturum izni alabilmeleri vize prosedürleriçerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Rusya her yıl, belirli dönemlerde oturum izni ve buna bağlı olarak çalışma izni vermektedir. Rusya, Oturum izni ve Çalışma vizesi başvurularında her yıl eyalet başına 1600 – 4000 kişiye çalışma vizesi ile oturum izni vermektedir.

Rusya oturum izni, her yıl Ocak ayında başlayıp Şubat ayında sonuçlanmaktadır.Rusya’ya geçici vize ile gelenler oturum ve çalışma izni alabilmek için öncelikle savcılıktan temiz sabıka kayıtlarını almalıdırlar. E-devlet aracılığı ile aldığınız sabıka kaydınızı bulunduğunuz bölgedeki savcılığa ibraz etmeniz gerekmektedir. Savcılığa ilettiğinizsabıka kaydınızı apostil yaptırmanız gerekecektir. Sabıka kaydının uluslararası bir belge olacağı için apostil şartının kesinlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Rusya Oturum İzni için gereken evraklar Rusya’daki noterliklerden onaylı olması gerekmektedir. Alınan sabıka kaydı sonrası Rusya’daki göçmenlik bürosuna başvuru yapılarak devam edilmesi gerekecektir. Rusya da ikamet edeceğiniz bölgenin göçmenlik bürosuna başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Rusya’ya oturum izni 3 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Geçici süre ile gelenler, geçici oturma iznine sahip olanlar ve kalıcı oturum iznine sahip olanlar.
Rusya’da alınan geçici oturum izni 3 yıl süreyle verilmekte olup 3 yılda bir yenilenmelidir. Yenileme yapmayan kaçak sayılarak sınır dışı edilmeleri söz konusu olmaktadır.

Rusya Oturum İzni İçin Gerekli Belgeler Rusya Geçici Oturum İzni İçin Gerekli Belgeler
Rusya’daki noterlerden onaylı Sabıka Kaydı TercümesiRusya’daki noterden onaylı, pasaportun tercümesi4 adet fotoğrafBaşvuru formu NOT: Bu evraklar Rusya Göçmenlik Bürosuna teslim edilip, Türkiye’deki Rusya Konsolosluklarına başvuru yapılmamaktadır. Tercümesi yapılacak olan belgeleri Türkiye’de yaptıracak olursanız, Rusya da bu işlem geçersiz sayılacaktır. Rusya‘ya bağlı noterler tarafından onaylı olmalıdır. Rusya geçici oturum izni başvurusuKimlikSınır polisi ya da Rusya göçmen bürosu tarafından damgalanmış Göçmen KartıGeçici oturum izin talebi için ödenen bedelin faturasıBaşvuru sahibinin bulaşıcı hastalık (HIV, tüberküloz vb.) taşımadığını gösteren belgelerin başvuru tarihinden 30 gün önce Rusya’daki yetkili tıbbi kurumlardan alınmış olması gerekmektedir.Gelir beyannamesi (2 nüsha) İşyerinden, vergi dairesinden, yardım parası ya da emekli maaşı, nafaka parasının alınması konusunda sosyal yardım kurumunun belgesi, banka hesap numarası, dilekçe sahibini geçindiren kişinin geliri. Gelir beyannamesinde toplam yıllık gelir ve aylık gelirin belirtilmesi gerekmektedir.Rusya’ya giriş yapılan tarihten itibaren 1 yıl içinde, başvuru sahibin federal vergi dairesi kurumuna kaydını yaptığını gösteren belge.  

Rusya Devleti tarafından belirlenen kriterlerin dışında geçici oturma izni aşağıdaki koşullara göre de verilebilmektedir.

  • Rusya Federasyonunda ve eski Sovyetler Birliğinde doğmuş olanlar
  • Çalışamaz durumda olan engelliler
  • Rusya Federasyonu vatandaşı olan engelli çocuğu olanlar
  • Rus vatandaşı ile evli, olarak resmi ikameti Rusya Federasyonunda olanlar
  • Rusya’ya yatırım yapma amacıyla gelenler

Rusya geçici oturum izni alındıktan sonra her yıl Ocak ve Şubat arası dönemde oturum iznini teyit amaçlı gelir ya da maaşı belgeleyen vergi kayıt belgesi ile ilgili göçmenlik birimine başvuruda bulunulmalıdır.