Türkiye’de Oturma, Çalışma İzni Ve Türkiye Vatandaşlığı Alma, Cezayir Vizesi

Türkiye’de Oturma, Çalışma İzni Ve Türkiye Vatandaşlığı Alma

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de yerleşik bir şirket veya kurum bünyesinde çalışabilmesi için bazı prosedürleri takip etmesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında olabilecek bir hata veya evraklarda olabilecek bir eksiklik dolayısıyla söz konusu başvurunun olumsuz neticelenmesi ihtimal dahilindedir. Başvuru bilgi ve belgelerin doğru ve uyumlu olmalarının yanı sıra başvuru için belirlenen sürelere sıkı bir şekilde riayet etmek gerekmektedir. Aksi takdirde verilen emek, yapılan masraf, gösterilen çaba boşa gidecek, başvuru sürecini yeni baştan tekrarlamak gerekecektir.

Bunların farkında ve bilincinde olan Vizem Hazır uzmanları, söz konusu prosedürlerin takibi aşamasında yanınızda olmaya hazırdır.

Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de çalışma izni başvuruları genel olarak eşzamanlı yürütülen iki yolla gerçekleştirilmektedir.

 1. Yurtdışından Başvuru

Çalışma izni başvurusunda bulunan yabancının, uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamete sahip olduğu ülkedeki Türkiye Temsilciliğine müracaatı, eşzamanlı olarak anılan yabancıyı bünyesinde çalıştırmak isteyen şirket yetkililerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10 gün içerisinde önce online olarak, akabinde gerekli evrakla birlikte başvurması suretiyledir.

 1. Yurtiçinden Başvuru

Bu yöntemde çalışması öngörülen yabancının öğrencilik sebebi haricinde, asgari 6 ay süreli yasal bir oturma iznine sahip olması şarttır. Bu şartı sağlayan yabancı için, bünyesinde çalışacağı şirketin yetkilileri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvuru yapılır, akabinde ise gerekli evrak anılan Bakanlığa teslim edilir.

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gereken Evraklar

Vizem Hazır olarak çalışma izin başvurularınızda evrakları hazırlanması sürecinde sizlere destek vermeye ve yardımcı olmaya hazırız.

 1. Kurumsal Çalışma İzni

İşveren Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Faaliyet Belgesi
 • Turistik Tesisler İçin Turizm İşletme Belgesi
 • Şirketin En Son Sermaye ve Ortaklık Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son Yıla Ait Olan Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanan Finansallar
 • E-imza üzerinden yetkilendirme

Çalışan Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Yurtiçi başvurusu ise en az 6 aylık ikamet izni
 • Yurtdışı başvurusu ise konsolosluk referans numarası
 • Pasaport kopyası
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi kopyası
 • 1 Vesikalık fotoğraf
 1. Ev Hizmetleri (Yabancı Dadı, Çocuk Bakıcısı, Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı) İçin Temin Edilecek Belgeler

İşveren Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • E-imza
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Yaşlı veya hasta için alınıyorsa doktor raporu
 • Çalışan Tarafından Temin Edilecek Belgeler
 • Yurtiçi başvurusu ise en az 6 aylık ikamet izni
 • Yurtdışı başvurusu ise konsolosluk referans numarası
 • Pasaport kopyası
 • 1 Vesikalık fotoğraf

Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

Türk mevzuatı gereği yabancılara verilen çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (ÇSGB) uygun görülmesi halinde, verilecek izin süresine göre, çalışma izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB internet sitesinde yer almaktadır.

Çalışma İzin Başvuru Dilekçesi

Bünyelerinde yabancı bir kişi çalıştırmak isteyen Türk işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’ne hitaben bir dilekçe yazmak zorundadırlar. Söz konusu dilekçede şirket ismi, referans numarası ile birlikte yabancının şirkette hangi pozisyonda çalıştırılacağı da belirtilmelidir.

Türkiye’de Oturma İzni

Türkiye’de belirli bir süre kalınması içi yabancılara verilen izne oturma İzni denilmektedir. Kimlere ve hangi kurallara göre, ne kadar süre oturma izni verileceği hususu devletlerin egemenlik alanında kabul edilir. Türkiye’de verilen oturma izinleri kanunla belirlenmiştir.

Oturma İzni Çeşitleri

Türkiye’de yaşayan yabancılar farklı statüler için belirlenmiş oturma izni tabi kılınmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı şunlardır: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni.

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni başvurusunun, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk Temsilciliklerine yapılması esastır. Bununla birlikte, ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların ikamet izni başvuruları, Türkiye’deki Valiliklerce de alınmaya devam edilmektedir.

Oturma İzni Başvurusu

İkamet İzin başvurularının online olarak gerçekleştirilebilmesi için e-ikamet sistemi ihdas edilmiştir. Bu sisteme kaydını yaptıran yabancılara mülakat için randevu verilmektedir. Yabancı vatandaşın randevu gün ve saatinde bulunduğu ilin İl Göç İdaresi’nde hazır bulunması gerekir.

Türkiye Vatandaşlığı

Kimlerin Türkiye vatandaşı olabileceğine dair hususlar 5901 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Söz konusu Kanun içeriğinde Türkiye vatandaşlığına başvuru şartları ayrıntılı bir biçimde ifade edilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kazanılması Yolları

Türkiye vatandaşlığı doğumla ve soy bağı ile kazanılmasının yanı sıra sonradan başvurulmak suretiyle de edinilebilir. Bunun için birkaç yol bulunmaktadır. Bunlar arasında, evlenme yoluyla, istisnai yolla, evlat edinme yoluyla sayılabilir.

Son Çıkan Kanun: Yatırım Yapan Yabancılar Vatandaş Olacak

2017 Ocak ayında gerçekleştirilen son düzenlemeyle, Türkiye’de belirtilen değerde gayrı-menkul satın alan, belirli sayıda işçi çalıştıran işletmeler kuran, Türk bankalarında belirli miktarda mevduatı bulunan ve belirli miktarda devlet tahvili satın alan yabancılara da vatandaşlık kazanma hakkı verilmiştir. Söz konusu kanun ile ilgili yönetmelik hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Türkiye vatandaşlığının kazanılması sürecinde yapılması gereken ile ilgili Vizem Hazır olarak, söz konusu süreci kolaylaştırmak ve evrak hazırlama sürecinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir, sizleri Vizem Hazır ofisine bekleriz.